Transformator toroidalny - halogenowy TS 400VA 230/12V

  • szt.
  • Cena netto: 199,80 zł 245,75 zł