EL-STYK

Transformator toroidalny TS 400VA 230/2x19V

Transformator toroidalny TS 400VA 230/2x19V

brutto: 195,72 zł
(netto: 159,12 zł)
Do koszyka
Transformator toroidalny TS 400VA 230/21V

Transformator toroidalny TS 400VA 230/21V

brutto: 179,41 zł
(netto: 145,86 zł)