Transformatory bezpieczeństwa TO

Transformatory bezpieczeństwa TO

Transformatory bezpieczeństwa TO stosuje się do zasilania urządzeń elektrycznych napięciem bezpiecznym. Zajmujemy się produkcją jednofazowych transformatorów bezpieczeństwa według wymagań zawartych w normach PN-EN 61558-1, PN-EN 61558-2-4 oraz PN-EN 61558-2-6. Nasze transformatory, nazywane przez fachowców behapowcami, instaluje się w celu obniżenia napięcia płynącego w instalacji do bezpiecznego poziomu. Na transformator TO składają się następujące elementy:

  • rdzeń EI,
  • uzwojenie nawinięte na korpus izolacyjny,
  • obejmy do mocowania transformatora,
  • listwa zaciskowa do połączeń zewnętrznych.

Tradycyjne transformatory na rdzeniu magnetycznym EI należą do najpowszechniej używanych. Materiał na rdzeniu transformatorowym poddaje się działaniu wysokiej temperatury, co wpływa na poprawę jego parametrów magnetycznych.

Zapraszamy Państwa do sprawdzenia pełnej oferty gotowych produktów. Produkujemy transformatory bezpieczeństwa o mocy od 15 do 3000 VA.

Zastosowanie transformatorów bezpieczeństwa

Transformatory bezpieczeństwa do wbudowania, podobnie jak transformatory separacyjne, są z powodzeniem wykorzystywane w sprzętach i urządzeniach elektrycznych, w przemysłowych i elektroenergetycznych instalacjach niskiego napięcia oraz w tablicach i szafach rozdzielczych. Transformator bezpieczeństwa jest niezbędny wszędzie tam, gdzie istnieje duże ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Obowiązek montażu odpowiednich transformatorów do zasilania obwodów elektrycznych w konkretnych typach instalacji jest również wyszczególniony w przepisach.