Transformatory separacyjne TO

Transformatory separacyjne TO

Jako ceniony producent oferujemy Państwu pełną ofertę transformatorów separacyjnych TO. W asortymencie posiadamy kilkadziesiąt typów transformatorów o różnej mocy – od 15 VA aż po 5000 VA.

Transformator separacyjny – gdzie się go stosuje?

Transformatorów separacyjnych używa się w układach, gdzie potrzebna jest separacja napięcia. W tych urządzeniach napięcie wyjściowe równa się napięciu wejściowemu. Aby transformatory mogły spełniać swoją funkcję, pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym wyposaża się je w izolację galwaniczną. Separacja galwaniczna zabezpiecza przed przepięciami w procesach łączeniowych.

Transformatory separacyjne stanowią formę ochrony przeciwporażeniowej. Wykorzystuje się je w miejscach szczególnie zagrożonych porażeniem prądem elektrycznym. Do takich miejsc należą:

  • pomieszczenia o zwiększonej wilgotności;
  • przemysłowe instalacje niskiego napięcia;
  • tablice i szafy rozdzielcze;
  • wnętrza metalowych zbiorników, kotłów, silosów;
  • urządzenia, w których przeprowadza się prace remontowe lub instalacyjne.

Jak montuje się transformatory separacyjne?

Producenci transformatorów separacyjnych, takich jak np. transformatory toroidalne, oferują je w wersjach jedno- i trójfazowych. Wyróżnia się również transformatory separacyjne w obudowie, bez obudowy oraz montowane na szynie. Transformatory instaluje się za pomocą kątowników mocujących. W zależności od potrzeb możliwe jest umieszczenie odpowiedniej Ilości odczepów po stronie pierwotnej, a także wtórnej. Umiejscowienie zacisków prądowych również można modyfikować: mogą one zostać jednostronnie umieszczone na transformatorze lub też znajdować się po jego obu stronach. Separatory montowane w obudowach mają zróżnicowany poziom ochrony, w zależności od wybranych parametrów oraz tego, czy wyprowadzenie kabli zasilających odbyło się przez dławnice.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Jako producent transformatorów separacyjnych zapewniamy produkty najwyższej jakości. Zaufajcie doświadczeniu i skontaktujcie się z naszymi fachowcami.