Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elstyk.com Warunki ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego http://www.elstyk.com jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „EL-STYK” Ryszard Dąbrowski, Robert Dąbrowski, z siedzibą w Polsce, Góraszka 35, 05-462 Wiązowna, NIP 532-10-12-067, REGON 011340457 2. Konto bankowe: BS Wiązowna nr 11800100052003002036100001 3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym http://www.elstyk.com 4. Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 5. Oferta sklepu internetowego nie przedstawia jego stanu magazynowego. 6. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie sklepu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT), wyrażone są w PLN. 7. EL-STYK zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień potwierdzonych i przyjętych do realizacji. EL-STYK zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. 8. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego http://www.elstyk.com i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna – sprzedaży. 9. Regulamin oraz umowa kupna –sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu http://www.elstyk.com jest wyrażona i rozumiana w języku polskim. 10. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego. 11. Wszystkie towary oferowane w sklepie http://www.elstyk.com są wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne) 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem towaru. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne • dostęp do sieci Internet • adres poczty email 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem http://www.elstyk.com/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu. Rejestracja i Logowanie 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT. 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne. 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą 5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim. 6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta. 7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu. 8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej. Zamówienia 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową http://www.elstyk.com i mogą być składane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia. 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-stej oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego. 4. Zamówienia mogą obejmować wszystkie produkty dostępne w bieżącej ofercie sklepu http://www.elstyk.com. 5. Klient składa zamówienie w następujący sposób: • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka • wybór formy dostawy i płatności • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. 7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę EL-STYK na stronach sklepu http://www.elstyk.com i potwierdzenie go przez Klienta ( w celu potwierdzenia zamówienia należy kliknąć w link znajdujący się w mailu przesłanym zaraz po złożeniu zamówienia na adres Klienta). 8. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera: • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu • opis produktu ( np. ilość, typ) • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy • sposób płatności • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni • informacja o prawie do rękojmi • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni 9. Złożenie i potwierdzenie zamówienia nadaje mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych, lub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności) firma EL-STYK zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Formy płatności 1. Przelewem na konto: Po otrzymaniu od EL-STYK potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy dokonać przelewu pieniędzy na konto BS Wiązowna nr 11800100052003002036100001 PPH EL-STYK, Góraszka 35, 05-462 Wiązowna (podając tytuł zapłaty w postaci: zapłata za zamówienie numer...). Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu bankowego potwierdzenia o wpływie należności na konto. 2. Za pobraniem - przy odbiorze przesyłki (dotyczy tylko zamówień realizowanych na terenie Polski). 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT zawierająca wszystkie pozycje zamówienia oraz pozostałe koszty transakcji. Ceny i koszty przesyłki 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna. 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem. 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy. 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Dostawa 1. Zamówione towary będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską. W obecności kuriera należy sprawdzić zawartość i stan przesyłki, aby stwierdzić czy nie nastąpiło uszkodzenie w trakcie trwania usługi kurierskiej. Jeżeli zostanie stwierdzone uszkodzenie przesyłki, należy w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia. 2. Termin dostawy standardowo wynosi trzy do siedmiu dni roboczych i zależy od sposobu zapłaty oraz formy dostawy wybranej przez Kupującego. 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy (zależny od kuriera lub Poczty Polskiej). 4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane. 5. Przy każdym towarze podany jest status dostępności = czasowi realizacji. Jest to czas, który upływa od rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu do Klienta, przy czym uwzględniane są tu tylko kalendarzowe dni robocze. 6. Zamówione towary o różnym czasie realizacji (status dostępności), wysyłane są po ich skompletowaniu, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, chyba że Klient podejmuje decyzję o rozbiciu zamówienia na osobne. 7. Mamy prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku czasowego braku towaru. W chwili stwierdzenia przez firmę EL-STYK jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany. 8. Kupujący pokrywa koszty dostawy, o których jest informowany podczas składania zamówienia. W określonych przypadkach, ustalonych przez firmę EL-STYK, opłata za dostawę zamówienia towaru może być przerzucona na sprzedawcę. 9. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 10. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zawinione przez kuriera lub Pocztę Polską lub inne czynniki, które zaistniały po przekazaniu towaru przewoźnikowi, a na które nie mamy wpływu. 11. Na podstawie art. 72 par. 2 Kodeksu Cywilnego, nieuzasadnione nie odebranie przez Kupującego towaru zobowiązuje Kupującego do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez sklep http://www.elstyk.com w związku z otrzymanym zamówieniem, a w szczególności kosztów przesyłki. 12. Towary dostarczane są na terenie Polski. Gwarancja 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją udzielaną przez producenta. 2. Gwarancja jest udzielana na okres 1 (jednego) roku liczona od dnia sprzedaży towaru kupującemu. 3. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu, który należy okazać. 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie produktów zakupionych u sprzedawcy. Prawo odstąpienia od umowy 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres PPH EL-STYK s.c., Góraszka 35, 05-462 Wiązowna, telefon 22 789-04-01 adres email elstyk@elstyk.eu 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału. 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: PPH EL-STYK s.c., Góraszka 35, 05-462 Wiązowna, telefon 22 789-04-01 adres email elstyk@elstyk.eu Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres PPH EL-STYK tylko wówczas, gdy towar: • nie był używany, • nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folia - jeżeli takie posiadał, • nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - pudełko - jeżeli takie posiadał, • nie została zerwana plomba lub hologram oryginalności - jeżeli takie posiadał, • nie został w inny sposób zniszczony. 4. Wraz ze zwracanym produktem należy przesłać dowód zakupu (faktura lub paragon). 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w transporcie. 6. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 8.PPH EL-STYK nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem. 9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: • które wykonano na specjalne zamówienie lub wykonano inną czynność wpływającą bezpośrednio na jego zróżnicowanie względem oficjalnego katalogu producenta. • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, • świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta. 12. Firma PPH EL-STYK nie zwraca kosztów dostawy i odesłania produktu do siedziby firmy. Prawo Konsumenta do rękojmi 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania. 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana np. w następujący sposób: • poprzez wysyłanie wiadomość email na adres elstyk@elstyk.eu • listownie na adres PPH EL-STYK, Góraszka 35, 05-462 Wiązowna, • dzwoniąc pod nr 22 789-04-01 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta. 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta. 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji. 7. Podstawą przyjęcia reklamacji jest odesłanie na adres PPH EL-STYK towaru wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu (kserokopia faktury lub paragonu), opisem usterki oraz adresem zwrotnym z podaniem kontaktowego numeru telefonu, w przypadku braku tych dokumentów czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. 8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji. 9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 10. Jeśli reklamowany towar wysyłacie Państwo do nas, wysyłacie go na własny koszt. 11. Firma PPH EL-STYK nie zwraca kosztów dostawy i odesłania produktu do siedziby firmy. 12. Firma PPH EL-STYK nie przyjmuje przesyłek odesłanych do siedziby firmy za pobraniem. 13. Naprawiony towar zostanie odesłany na koszt sklepu PPH EL-STYK. 14. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia. 15. Firma PPH EL-STYK nie zwraca kosztów dostawy i odesłania produktu do siedziby firmy. Poufność danych. Ochrona danych osobowych 1. Złożenie zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie sklep.elstyk.bazafirm.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane klientów sklepu internetowego będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim oraz będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym. 2. Wszelkie czynności na danych osobowych wykonujemy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane przetwarzane są w naszej siedzibie, której adres podano we Wstępie do Regulaminu. 3. Każdemu podmiotowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych zasobów w zakresie nie kolidującym z innymi przepisami prawnymi. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym www.elstyk.com 2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień. 3. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.elstyk.com/webpage/regulamin.html 4. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu. 5. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. 6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian. 7. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów. 8. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu na narusza skuteczności pozostałych. 9. Spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby sprzedającego. 10. PPH EL-STYK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): PPH EL-STYK s.c. Góraszka 35, 05-462 Wiązowna, Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kontakt W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy Państwa o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 789-05-93 lub fax +48 22 789-04-01. Państwa zapytania, sugestie i informacje o zaistniałych problemach, dotyczące Internetowego Sklepu http://www.elstyk.com, można także kierować pocztą elektroniczną na adres: elstyk@wp.pl Adres do korespondencji : PPH EL-STYK s.c. Góraszka 35 05-462 Wiązowna Życzymy udanych zakupów PPH EL-STYK