Transformatory toroidalne 450VA

Transformatory toroidalne 450VA

Transformatory toroidalne Elektromechanika bez obudowy o mocy 450VA.