Transformator toroidalny - halogenowy TS 350VA 230/12V

  • szt.
  • Cena netto: 179,30 zł 220,54 zł