Transformator toroidalny - halogenowy TS 200VA 230/12V

  • szt.
  • Cena netto: 122,60 zł 150,80 zł