Poznaj rodzaje elektromagnesów

18-05-2022

Elektromagnes to rodzaj magnesu, który wykorzystywany jest w wielu branżach w przemyśle. Jego działanie polega na wytwarzaniu pola magnetycznego wskutek przepływu przez zeń prądu elektrycznego. Po wyłączeniu napięcia w krótkim czasie pole to zanika. W przypadku elektromagnesu przemysłowego zbudowany jest on z cewki i rdzenia, najczęściej ferromagnetycznego, na którym osadzona jest zwojnica. Jakie są rodzaje elektromagnesów?

Do czego stosowane są elektromagnesy?

Wyższość elektromagnesu nad klasycznym magnesem polega na możliwości regulowania pola magnetycznego poprzez kontrolowanie ilości prądu w uzwojeniu. Znajdują one zastosowanie w różnego rodzaju urządzeniach elektrycznych jak silniki, generatory, przekaźniki, głośniki czy dyski twarde, maszyny MRI czy też urządzenia precyzyjne jak sprzęt do separacji magnetycznej. W przypadku ciężkich maszyn podaje się koniecznie przed wynajęciem dźwigu udźwig elektromagnesu, gdyż wtedy jego silne pole magnetyczne używane jest do podnoszenia konstrukcji żelaznych typu złom.

Jakie są rodzaje elektromagnesów?

Wyróżnia się elektromagnesy stałe i zmienne, trzymające oraz pchające o różnym zakresie mocy i napięć pracy — celem łatwiejszego dopasowania ich do określonego zastosowania. W automatyce przemysłowej z kolei wyróżnia się elektromagnesy mocujące bez magnesu trwałego, które “wyłączają się” po odcięciu, wyłączeniu prądu oraz takie z magnesem trwałym, które “trzymają”, dopóki nie będzie podany prąd. Kolejny rodzaj to elektromagnesy obrotowe, w których po podaniu napięcia następuje obrót trzpienia elektromagnesu o określony kąt, z określonym momentem. Nierzadko stosowane są też elektromagnesy wibracyjne (po podaniu napięcie kotwice znajdująca się nad elektromagnesem zostaje wprowadzona w ruch wibracyjny) oraz elektrorygle, w których po podaniu napięcia następuje zaryglowanie przedmiotu (elektrorygle w stanie bezprądowym odryglowane) lub odryglowanie przedmiotu (elektrorygle w stanie bezprądowy zaryglowane).