Poznaj podstawowe metody spawania

19-08-2022

Spawanie to proces, pozwalający na łączenie metali przy pomocy łuku elektrycznego, który powstaje między elektrodą lub drutem spawalniczym a elementem spawanym. W trakcie spawania niezbędne jest wykorzystanie dodatkowego materiału, jak pręt spawalniczy lub elektroda. Istnieje wiele rodzajów spawania łukowego, ale najczęściej wykonywane są sprawy przy MIG/MAG, TIG oraz MMA.

Ogólna klasyfikacja metod spawania

Spawanie to proces, który pozwala połączyć ze sobą dwa elementy dzięki odpowiedniemu nagrzaniu powierzchni oraz stopieniu miejsca ich styku. Istnieje kilka metod spawania, a w niektórych z nich wykorzystuje się dodatkowe artykuły spawalnicze – spoiwa. Spawaniu najczęściej poddawane jest aluminium i stal węglowa, które można łączyć, wykorzystując spawanie typu MMA, TIG oraz MIG/MAG.

Spawanie MIG/MAG

Jedną z popularnych metod spawania jest MIG/MAG. Podczas spawania źródło prądu generuje impuls, który sprawia, że między drutem spawalniczym a spawanym elementem powstaje łuk. Stapia on drut i spawany materiał, dzięki czemu powstaje spoina. Spawanie metodą MIG/MAG wykorzystywane jest w wielu dziedzinach, szczególnie w przemyśle ciężkim. Służy też do wykonywania napraw oraz prac konserwacyjnych. Bardzo często metodę tą wykorzystuje się do łączenia blach w warsztatach blacharskich, ale też podczas domowych napraw.

Spawanie TIG

W metodzie spawania TIG wykorzystuje się elektrodę wolframową w osłonie gazu obojętnego takiego jak argon. Nie ma potrzeby używania dodatkowego materiału, ponieważ elementy spawane można łączyć poprzez stopienie rowka. Spawanie TIG idealnie sprawdza się w blacharstwie, lotnictwie, ale też podczas spawania rur i rurociągów.

Spawanie MMA

Spawanie elektrodą otuloną, czyli MMA to metoda, w której umocowana w uchwycie  elektroda jest jednocześnie źródłem gazu ozonowego. Łuk elektryczny jarzy się w tym przypadku między prętem a spawanym elementem. Zaletą tej metody jest fakt, że można ją wykonywać w każdych warunkach i dlatego jest bardzo popularna w instalatorstwie, ale też w serwisach i blacharstwie.