Jak czytać oznaczenia transformatorów?

13-04-2023

Transformatory służą do przenoszenia energii z jednego do drugiego obwodu, zachowując przy tym pierwotną częstotliwość. Różnorodność ich zastosowań, ale i też parametrów technicznych sprawia, że wyróżnia się co najmniej kilka typów tego rodzaju urządzeń. Takie transformatory na pierwszy rzut oka mogą wyglądać tak samo, ale o ich odmiennych przeznaczeniach można się dowiedzieć z tabliczki znamionowej. Informacje tam zawarte nie są jednak podatne wprost, a ukryte pod licznymi oznaczeniami i symbolami. Jak je interpretować?

Podstawowe oznaczenia i symbole transformatorów

Tabliczki znamionowe oprócz informacji o producencie transformatorów, dacie produkcji i numerze seryjnym urządzenia informują też m.in. o:

  • przeznaczeniu transformatora – np. litera N oznacza transformator energetyczny olejowy, F - suchy, I – sprzęgający, U – uziemiający, M-przekształtnikowy,
  • miejscu pracy – np. litera P symbolizuje przeznaczenie do pracy na wolnym powietrzu, E – w pomieszczeniach zamkniętych nieklimatyzowanych, V – w pomieszczeniach klimatyzowanych,
  • środowisku pracy – np. litera N oznacza klimat umiarkowany na lądzie, M – morski, I – tropikalny, S – środowisko wybuchowe,
  • mocy i napięciu znamionowym – oznaczanych jako liczba oddzielona ukośną kreską, gdzie moc podawana jest w kVA lub MVA,
  • sposobie regulacji napięcia – np. litera P oznacza brak regulacji, a R – regulację skokową pod obciążeniem,
  • liczbie faz – oznaczanej tylko w przypadku, gdy ta jest inna od trzech,
  • nominalnej częstotliwości – podawanej w Hz,
  • napięciu zwarcia – wyrażanym w %.

Ponadto wśród oznaczeń, które można znaleźć na transformatorach, są te informujące o wartościach napięcia pierwotnego i wtórnego. Napięcie pierwotne oznaczane jest jako PRI, z kolei wtórne – SEC.