Co warto wiedzieć o spawaniu elementów stalowych?

12-07-2022

Spawanie jest procesem technologicznym wykorzystywanym do łączenia elementów stalowych, które stanowią podstawę budynków i urządzeń. Nic zatem dziwnego, że używa się ich w wielu branżach – od budownictwa, do motoryzacji. Wykorzystywane elementy stalowe powinny być trwałe i solidne, dlatego proces ich spawania jest tak istotny i wymaga ogromnej wiedzy oraz doświadczenia.

Metody spawania elementów stalowych

Łączenie elementów stalowych może przebiegać przy użyciu różnych metod. Do najpopularniejszych zaliczana jest metoda MMA, czyli spawanie łukowe z wykorzystaniem elektrody otulonej. Łuk jarzy się między końcem elektrody i spawanym elementem. Metodę MMA wykorzystuje się do spawania elementów dużych konstrukcji ze stali niestopowych i stopowych oraz żeliwa, niklu, miedzi i jej stopów. Proces najczęściej odbywa się w terenie, a spawane elementy narażone są na bardzo trudne warunki. Równie popularną metodą jest MIG/MAG, która wykorzystuje do spawania gazy osłonowe. Z tego powodu można ją stosować tylko w pomieszczeniach. W zależności od zastosowanego gazu można spawać miedź, aluminium i inne stale nieżelazne lub konstrukcje niestopowe, niskostopowe i wysokostopowe. Metoda TIG polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego z zastosowaniem nietopliwej elektrody wolframowej, w osłonie gazu obojętnego: argonu, helu lub ich mieszanki. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do spajania stali nierdzewnej i metali.

Dodatkowe akcesoria spawalnicze

Spawanie elementów stalowych musi być przeprowadzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dlatego podczas całego procesu należy korzystać z najwyższej jakości osprzętu. Zaciski spawalnicze – biegunowe i kleszczowe oraz uchwyty spawalnicze zapewniają prawidłowe uziemienie oraz komfort pracy. Dzięki nim kabel nie ulega skręceniu, a zaciski się nie odczepiają i gwarantują dobry styk.