Transformator oddzielający TMa 400VA 230V // 28V-29,5V-31V-32,5V-34V-35,5V-37V-38,5V-40V-41,5V-43V - 9,3A

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: EL-STYK