Rola i zadania transformatorów bezpieczeństwa

05-08-2021

Praca z wykorzystaniem prądu elektrycznego bywa bardzo niebezpieczna ze względu na ryzyko porażenia. Obsługa specjalistycznych maszyn wymaga zatem wiedzy i umiejętności. Aby zredukować ryzyko niebezpieczeństw, stosuje się specjalne zabezpieczenia. Jednym z nich są transformatory bezpieczeństwa, które stanowią dodatkowe wyposażenie urządzeń i sprzętów zasilanych prądem elektrycznym. Odpowiadają za transport energii z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, zmieniając jednocześnie napięcie płynącego prądu. Dzięki nim możliwe jest obniżenie napięcia do takiego poziomu, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi korzystających z maszyn elektrycznych. Sprawdź, gdzie najczęściej wykorzystuje się transformatory bezpieczeństwa oraz jak ważna jest ich rola.

Gdzie znajdują zastosowanie transformatory bezpieczeństwa?

Transformatory bezpieczeństwa wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko porażenia prądem. Niekiedy korzystanie z tego typu urządzeń jest regulowane prawnie, a obowiązek montażu transformatorów do zasilania elektroenergetycznych instalacji jest wyszczególniony w przepisach. Zwykle transformatory bezpieczeństwa stosuje się w przemysłowych i elektroenergetycznych instalacjach niskiego napięcia oraz w tablicach i szafach rozdzielczych. Ponadto znajdują zastosowanie także w skrzynkach sterowniczych i innych maszynach zasilanych prądem elektrycznym. Na rynku transformatory dostępne są w wersjach jedno- lub trójfazowych.

Jaką funkcję pełnią transformatory bezpieczeństwa?

Istota korzystania z transformatorów bezpieczeństwa jest niepodważalna. Mianowicie dzięki nim można uniknąć niebezpiecznych zwarć, które mogą doprowadzić do porażenia prądem. Maszyny te obniżają napięcie do tzw. napięcia bezpiecznego, które nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Tym samym przy długotrwałym działaniu maszyn można wyeliminować ryzyko awarii, które mogłyby doprowadzić do tragedii oraz narazić przedsiębiorców na wysokie straty finansowe. Ponadto zastosowanie transformatorów bezpieczeństwa chroni także same maszyny i urządzenia. Przy wykorzystaniu tego typu sprzętów możliwe jest utrzymanie stałego poziomu napięcia, które zapewnia prawidłową pracę zasilanych odbiorników.