Do czego służą transformatory separacyjne?

07-11-2021

Transformatory są urządzeniami wykorzystywanymi do zapewniania zasilania prądem o wymaganej w konkretnej sytuacji charakterystyce. Umożliwiają przekazywanie napięcia za sprawą indukcji, nie zmieniając jego częstotliwości. W większości przypadków transformator służy do zmiany wartości napięcia i dopasowania go do potrzeb zasilanego układu. Inaczej działają jednak transformatory separacyjne, które są stosowane w celu ochrony konkretnych urządzeń albo obwodów. Przekonajmy się, jaka jest funkcja transformatora separacyjnego i gdzie będzie on konieczny.

Jaką funkcję pełni transformator separacyjny?

Transformator separacyjny przekazuje napięcie w niezmienionej postaci, jeśli chodzi o częstotliwość i wartość napięcia między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym. Jego podstawowym zadaniem jest separacja galwaniczna zasilanego układu od sieci zasilającej. Daje to znaczne ograniczenie ryzyka porażenia, podnosząc bezpieczeństwo korzystania z konkretnego urządzenia. Dzięki oddzieleniu układu w razie wystąpienia uszkodzenia izolacji albo kontaktu z elementami będącymi pod napięciem brak uziemienia nie pozwoli na zamknięcie obwodu. Do transformatora separacyjnego nie można podłączać więcej niż jednego odbiornika ze względu na pojawiające się wówczas ryzyko związane z jednoczesnym wystąpieniem w nich uszkodzenia i w efekcie pojawienia się między nimi napięcia grożącego porażeniem użytkownika.

Gdzie używa się transformatorów separacyjnych?

Transformatory separacyjne mogą być instalowane tam, gdzie pojawia się znaczne ryzyko porażenia prądem. Wykorzystuje się je na ogół w instalacjach niskiego napięcia. Mogą być używane tam, gdzie szczególnie łatwo może dojść do przepływu napięcia powrotnego i w efekcie do zamknięcia obwodu. Będą one montowane m.in. w przypadku podłączania do instalacji sprzętu i narzędzi używanych przy pracach wykonywanych we wnętrzach metalowych zbiorników i silosów czy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Okażą się użyteczne w szafach i tablicach rozdzielczych. Mogą też służyć zabezpieczeniu aparatury medycznej.